h1 style="text-align: center;"> Як оформити договір соціального найму на квартиру

З кожним роком в Україні потреба в соціальному житлі зростає. Цьому сприяє в першу чергу економічна ситуація в країні, низький рівень заробітних плат, зростання комунальних платежів, так що про поліпшення своїх житлових умов багато хто може тільки мріяти. Договір соціального найму покликаний допомогти категорії громадян, які потребують соціального захисту та мають право на отримання соціального житла.

Він укладається між громадянином (наймачем) і власником житла (наймодавцем) на підставі рішення органів місцевого самоврядування. У ньому закріплюється право на користування житлом, міститься інформація про те, хто може бути його користувачем і також відомості про права та обов'язки сторін. Основною відмінністю такого договору є його типовий характер. Порядок укладення та припинення найму суворо регламентовані законом, і свобода визначення договірних зобов'язань в цьому випадку обмежена.


Продаж нерухомостi без посередників


Соціальне житло надається певним категоріям громадян, перелік яких закріплений законодавчо. Перш за все, людина, що претендує на житлоплощу повинен стати на квартирний облік за місцем свого проживання. Для цього потрібно написати заяву і прикріпити відповідні документи, що підтверджують його право на пільги. Рішення про взяття на чергу приймається протягом 30 днів, після чого інформація про громадян вноситься до Єдиного Державного реєстру і видається номер черги. Право на отримання житла поза чергою мають: діти-сироти та діти позбавлені батьківських прав, після закінчення ними навчальних закладів, громадяни житло яких визнано знаходяться в аварійному стані, незаконно засуджені і реабілітовані громадяни, в разі неможливості повернення житла займаного ними раніше. До окремої категорії відносяться чорнобильці та військовослужбовці.

При підписанні договору мають бути присутні всі члени сім'ї, які вказані в договорі. Такий тип житла не підлягає продажу, даруванню, його не можна приватизувати або оформити в якості застави. Оскільки житло відноситься до державного житлового фонду, то на наймача покладаються зобов'язання утримувати його в належному стані, здійснювати технічне обслуговування та проводити поточний ремонт. До ще однієї обов'язки наймача відноситься щомісячна плата за житло, що не підлягає зміні протягом усього терміну дії договору. При цьому її розмір не повинен перевищувати 20% загального доходу наймача та членів його сім'ї. У разі невнесення протягом 6 місяців плати за використання житла, його руйнування або псування, систематичне порушення правил користування, використання житлового приміщення не за призначенням, порушення громадського порядку, все це є підставою після письмового повідомлення розірвати договір.

Договір соціального найму використовується державою як інструмент соціальної політики і є одним із способів проявити турботу про малозабезпечених громадянах. Але його правовий механізм на даному етапі недостатньо налагоджений і містить суттєві прогалини.