Як оформити договір застави нерухомості між фізичними особами

З розвитком ринкових відносин все більшого поширення стала отримувати система застави як одного з інструментів виконання договірних зобов'язань і способу мінімізації ризиків. В якості застави може виступати будь цінне майно, але як показує практика найчастіше це нерухомість. Договір про заставу нерухомого майна як правило укладається між фізичними особами та фінансовими установами. Але якщо з яких-небудь причин банк не може надати позику, існує можливість взяти його у фізичної особи. Законодавство дозволяє подібного роду угоди.

Такий договір може бути укладений, якщо вам потрібен позику для будь-яких цілей під заставу нерухомості, і придбання житла. У цьому випадку один громадянин виступає в якості кредитора (заставодержателя) а інший в якості позичальника (заставодавця) - це особа якій належить майно.


Продаж нерухомостi без посередників


До тексту договору пред'являються такі вимоги: він повинен містити дані сторін, імена, прізвища, їх місце проживання, відомості про предмет застави, його опис, суму оцінки, в якої зі сторін буде знаходитися майно, найменування права за яким майно належить заставодавцю (право власності або ж на іншій підставі), вказуються терміни дії.

Договір може містити й інші додаткові умови за бажанням сторін. Для його засвідчення нотаріус зажадає довідку-характеристику з БТІ. У договорі повинні бути прописані права та обов'язки сторін. Так, наприклад, позичальник зобов'язаний вживати заходів забезпечують збереження майна, у разі виникнення загрози знищення або його псування негайно повідомляти про це заставодержателя. При нанесенні якого-небудь збитку позичальник зобов'язаний його відшкодувати.

Всі спірні моменти, що виникають під час дії договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів, а якщо спір не вдається вирішити мирним шляхом, то він вирішується в судовому порядку згідно чинного законодавства. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних реквізитів і в разі їх зміни зобов'язуються повідомляти про це в письмовому вигляді. Узгодження всієї цієї інформації є необхідною умовою для визнання угоди законною.

Договір складається у двох примірниках, підписується нотаріусом і набуває чинності після його нотаріального засвідчення. Нотаріус повинен перевірити відсутність заборони на відчуження або арешту цього майна. Перш ніж зважитися взяти гроші під заставу нерухомості, позичальник повинен чітко уявляти всі варіанти розвитку подій у разі неможливості розрахуватися по кредиту.