::cck::12::/cck::
::introtext::

Що таке договір

З договорами як юридично-правовою нормою ведення відносин ми стикаємося в правовому суспільстві скрізь і всюди. Отже давайте визначимося що ж таке насправді договір і які його істотні умови.

Договір - угода двох або більше осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. При договорі від кожної сторони, як правило, потрібно зустрічне задоволення.


Оренда нерухомостi без посередників


Сторонами договору можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи, включаючи різні публічно-правові утворення (міжнародні організації, держава, муніципальні освіти та ін.). Використовується в трьох значеннях: договір як правовідносини; як юридичний факт, що породжує зобов'язання; як документ, що фіксує факт виникнення зобов'язань з волі його учасників.

Види договорів: купівлі-продажу, оренди, зберігання, дарування, міни, ренти, підряду, банківського вкладу, перевезення, позики та кредиту, найму житлового приміщення та ін.

Які ж істотні умови при укладанні будь-якого договору: 1. Договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотні є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.

2. Зміст договору становлять умови договору, визначені угодою його сторін, спрямованим на встановлення, зміну або припинення господарських зобов'язань, як погоджені сторонами, так і ті, що приймаються ними як обов'язкові умови договору відповідно до законодавства ..

3. Умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються згідно обов'язковим для сторін нормативних документів, зазначених у статті 15 цього Кодексу, а в разі їх отсутствія- в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.

4. При укладенні договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

5. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачена доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними.

6. Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов'язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов'язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

7. У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує вимоги антимонопольно-конкурентного законодавства, антимонопольний орган має право вимагати від сторін зміни умови договору щодо ціни.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::12::/cck::