::cck::13::/cck::
::introtext::

Види договорів, класифікація договорів

Існує велика кількість видів і типів договорів у господарській діяльності суб'єктів права на Україні. На сьогоднішній день при оформленні різних угод широко використовуються різні види договорів, які можна знайти в Інтернеті. Незважаючи на це, необхідно попередньо вивчити пропонований варіант шаблонного договору, а також передбачити можливі наслідки для себе і своєї фірми. Допускається використання типових форм договорів в роботі, але не варто забувати про те, що кожен договір залежно від виду господарської діяльності потребує індивідуальної доопрацювання.

Договір повинен максимально містити в собі істотні умови, наявність яких дозволить вважати договір укладеним. Для цього необхідно звернутися до положень Цивільного кодексу України. Глава 52 ЦКУ допоможе вам зрозуміти, що таке договір, а також основні умови договору, глава 53 ЦКУ регулює питання укладення, зміни та розірвання договору. У загальних рисах можна сказати, що договором називають домовленість 2-х або більше сторін, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.


Оренда нерухомостi без посередників


З цього поняття можна прийти до висновку, що договір передбачає наявність певних прав і обов'язків у його сторін. За цим критерієм договори розділені на два види: односторонні (одна сторона наділяється правами, друга сторона наділяється обов'язками), двосторонні (обидві сторони наділені правами і обов'язками). Тому договір повинен враховувати інтереси сторін, що укладають його, в рамках чинного законодавства передбачити обов'язки та відповідальність сторін, а також містити гарантії юридичного захисту сторін.

Залежно від юридичної підстави укладення договору розрізняють два різновиди господарських договорів: - Господарські договори, які укладаються на підставі державних замовлень і зміст яких повинні відповідати цим замовленням. Ці господарські договори визначені і регулюються як державні контракти. Справжнє договори поставки продукції, виконання робіт, надання послуг тим споживачам, потреби яких фінансуються за рахунок держави і замовниками в яких виступають центральні державні органи (міністерства, відомства).

Держконтракти об'єднують в собі юридичні властивості держзамовлень (актів централізованого планування) і власне господарських договорів. Особливим їх ознакою є те, що держава гарантує оплату продукції, робіт, послуг за державними контрактами, а також те, що держава може надавати економічні пільги виконавцям цих договорів. Виконавці державного контракту забезпечують себе матеріально-технічними ресурсами самостійно шляхом укладання прямих договорів з підприємствами-постачальниками, державними постачальницько-збутовими та іншими посередницькими організаціями.

Залежно від способу виникнення розрізняють формальні, реальні і консенсуальні господарські договори. Для укладення формального господарського договору необхідні два моменти: узгодження волевиявлення сторін (консенсус) та вираження волі у певній. (Взагалі визначеної законом) формі. Форма господарських договорів письмова, причому здебільшого регулюється імперативними нормами. Це їх важлива ознака. Для укладення реального господарського договору необхідні не тільки узгодження волі сторін, а й передача речі - об'єкта договору. Консенсуальні договори - це такі господарські договори, які виникають в момент реальних намірів сторін, недвозначно виражених словами або конклюдентними діями. Консенсуальні господарські договори повинні мати письмову форму. За способом оферти і визначення змісту розрізняють:

За регулятивними функціями розрізняють: - Генеральні і поточні господарські договори. Перший полягає на весь період діяльності, яка регулюється. Генеральний договір визначає важливі умови співробітництва сторін протягом усього періоду здійснення відповідної діяльності. Поточні (разу) договори укладають на підставі генерального договору як такі, що розраховані на певні (короткі) проміжки часу.

Поточні договори, як правило, не включають умов, не передбачених генеральним договором, інакше це був би новий (окремий) договір. - Попередні та основні господарські договори. Попередній договір визначає умови, на які сторони зобов'язуються у визначений термін укласти господарський договір ("договір про договір"). Такий договір є необхідним щодо тих господарських відносин, в яких для укладання основного договору треба здійснити ряд дій, без яких його неможливо укласти (підряд на капітальне будівництво складного об'єкта);

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::13::/cck::