::cck::15::/cck::
::introtext::

Установчий договір

При створенні юридичної особи в Україні обов'язково потрібно оформити установчий договір. Установчий договір - договір, що укладається між засновниками юридичної особи при його створенні.

В установчому договорі засновники зобов'язуються створити юридичну особу, визначають порядок спільної діяльності щодо його створення, умови передачі йому свого майна та участі в його діяльності. Договором визначаються також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з його складу.


Оренда нерухомостi без посередників


Установчий договір юридичної особи полягає його засновниками (учасниками). В установчих документах юридичної особи повинні міститися найменування юридичної особи, місце його знаходження, порядок управління діяльністю юридичної особи, а також інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду.

В установчих документах некомерційних організацій і унітарних підприємств, а у передбачених законом випадках та інших комерційних організацій повинні бути визначені предмет і цілі діяльності юридичної особи. Предмет і певні цілі діяльності комерційної організації можуть бути передбачені установчими документами та у випадках, коли за законом це не є обов'язковим.

В установчому договорі засновники визначають умови передачі юридичній особі свого майна та участі в його діяльності. Договором закріплюються також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю юридичної особи, виходу засновників (учасників) з його складу.

Зміни установчих документів набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Однак юридичні особи та їх засновники (учасники) не має права посилатися на відсутність реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Якщо суспільство створюється однією особою, установчим документом товариства є статут, затверджений цією особою. У разі збільшення числа учасників товариства до двох і більше між ними повинен бути укладений установчий договір.

Засновники товариства обирають (призначають) виконавчі органи товариства, а також у разі внесення до статутного капіталу товариства негрошових внесків затверджують їх грошову оцінку. В установчому договорі засновники товариства зобов'язуються створити суспільство і визначають порядок спільної діяльності щодо його створення.

Установчим договором визначаються також склад засновників (учасників) товариства, розмір статутного капіталу товариства та розмір частки кожного із засновників (учасників) товариства, розмір і склад внесків, порядок і строки їх внесення до статутного капіталу товариства при його установі, відповідальність засновників (учасників) товариства за порушення обов'язку щодо внесення вкладів, умови і порядок розподілу між засновниками (учасниками) товариства прибутку, склад органів товариства та порядок виходу учасників товариства з товариства.

Установчий договір може складатися з наступних розділів: 1. Вступна частина. 2. Мета укладання договору. 3. Найменування та правова форма організації. 4. Місцезнаходження організаціі.Предмет діяльності. 5. Предмет діяльності. 6. Обов'язки учасників (засновників) по створенню юридичної особи. 7. Порядок утворення майна. 8. Умови про відповідальність конкретних учасників (засновників) за зобов'язаннями юридичної особи. 9. Порядок управління справами юридичної особи. 10. Порядок розподілу прибутку і погашення збитків. 11. Права і обов'язки учасників (засновників). 12. Порядок розгляду спорів. 13. Умови та порядок виходу учасників (засновників) зі складу організації та прийняття нових членів. 14. Відповідальність за порушення договору 15. Порядок зміни і розірвання договору, реорганізації та ліквідації юридичної особи.

Організація вважається заснованою і набуває прав юридичної особи з дня державної реєстрації. У відповідні державні органи представляють: установчий договір і статут або тільки установчий договір.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::15::/cck::