::cck::19::/cck::
::introtext::

Договір довічної ренти

Договір ренти належить до числа нових цивільних договорів, оскільки можливість відчуження майна в обмін на надання колишньому власнику стабільного грошового або іншого змісту раніше обмежувалася. Допускалася тільки купівля-продаж житлового будинку з умовою довічного утримання. Однак проведені реформи і зміна економічної ситуації в країні викликали необхідність в юридичному оформленні фактично сформованих рентних відносин.

Відповідно до договору ренти одержувач ренти передає платникові ренти у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на нього періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в якій-небудь іншій формі.


Оренда нерухомостi без посередників


Рента може бути встановлена як постійна (безстрокова), так і довічна (на весь термін життя одержувача ренти). Законодавством України з метою максимального захисту інтересів одержувача ренти встановлено, що договір довічної ренти може бути розірваний в односторонньому порядку. Правом одностороннього розірвання договору ренти володіє лише її одержувач, платник подібними законними правами не володіє.

Договір ренти є оплатним, оскільки в наявності зустрічне надання у вигляді утримання, переданого в обмін на майно. Існують два договори ренти - договір постійної ренти, термін дії якого не обмежений, і договір довічної ренти, найважливішою різновидом якої є довічне утримання з утриманням. В останньому випадку, як це видно з назви, термін дії договору обмежений терміном життя одержувача ренти.

Сторони договору ренти різняться в залежності від того, чи йде мова про постійну або довічну ренту. Так, у постійній ренті, крім громадян, одержувачами можуть також бути юридичні особи. Мова йде про некомерційні організації і тільки про тих випадках, коли це не суперечить закону та цілям діяльності зазначених організацій.

Склад одержувачів постійної ренти може змінюватися, оскільки договір цей не обмежений будь-яким строком. Згідно право на отримання ренти може передаватися шляхом уступки вимоги, переходити у спадок, а якщо одержувачем ренти є некомерційна організація - переходити у порядку правонаступництва до інших юридичних осіб.

Що стосується договору довічної ренти, то вже з її назви ясно, що одержувачем можуть бути тільки громадяни. Причому довічна рента може виплачуватися як одному громадянину, так і декільком. Якщо частки в договорі не визначені, вони вважаються рівними.

При виборі платника ренти варто звернути увагу на фінансову стабільність претендента, а також умови його роботи. Адже він не тільки повинен бути в змозі платити гроші пенсіонеру, а й мати можливість самому доглядати за хворим старим або оплачувати послуги доглядальниці.

Компанії зазвичай укладають договір довічної ренти. Це дає їм можливість перепродати квартиру, отримавши прибуток. Від укладення другого виду договору прибутку їм не буде ніякої - одні збитки (витрати на утримання житла, сплата податків).

Будь-який договір ренти підлягає засвідченню у нотаріуса та реєстрації в Росреестра. Правильно оформлений договір вигідний обом сторонам: і одержувачу, і платнику. Перший отримує догляд і матеріальний достаток, другий - звільняється від сплати податків і гарантовано отримає згодом нерухомість пенсіонера. Але, звичайно, завжди можна оскаржити договір в арбітражі, якщо щось не влаштує одержувача ренти.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::19::/cck::