::cck::20::/cck::
::introtext::

Договір довічного утримання з коштом

Договір довічного утримання угоду, відповідно до якого громадянин передає належне йому нерухоме майно у власність платника ренти, а той у свою чергу зобов'язується довічно утримувати з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи.

Договір довічного утримання з коштом - угода, відповідно до якого громадянин передає належне йому нерухоме майно у власність платника ренти, а той у свою чергу зобов'язується довічно утримувати з утриманням громадянина та (або) вказаної ним третьої особи. Договір довічного утримання з коштом підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню.


Оренда нерухомостi без посередників


Договір довічного утримання з коштом не є безоплатним, так як за умовами договору платник ренти зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина та вказаної ним третьої особи Оскільки всі витрати за договором довічного утримання з коштом проводяться за рахунок загальних доходів подружжя, то нерухоме майно, придбане на підставі договору, є їхньою спільною власністю.

Істотними умовами договору є його предмет і розмір рентних платежів. В якості предмета може виступати тільки нерухоме майно (квартира, житловий будинок, земельна ділянка). Форма виплати рентних платежів являє собою утримання з утриманням, тобто забезпечення потреб одержувача ренти в житло, їжі, одязі та інше, а також догляд за ним, якщо це необхідно в силу стану здоров'я. В умови договору може бути включена обов'язок рентного боржника сплатити ритуальні послуги. Закон також передбачає можливість заміни змісту з утриманням на виплату ренти грошовими коштами.

Так чи інакше, загальний обсяг місячного утримання, за законом, повинен бути не менше двох величин прожиткового мінімуму. Якщо цей розмір менше, ніж встановлено в законі, то договір нікчемний. У випадку, якщо між сторонами виникає суперечка про обсяг змісту, що надається або має надаватися, він може бути переданий на розгляд до суду. Якщо умови договору не дозволяють суду прийти до однозначних висновків, він повинен керуватися принципами сумлінності та розумності. Якщо розмір рентних платежів в договорі не встановлений зовсім, то такий договір вважається неукладеним. Періодичність надання вмісту законом не обмовляється - вона визначається виходячи з необхідності забезпечення нормальних природних потреб одержувача ренти або може бути строго регламентована договором. Одержувачем ренти може бути тільки фізична особа, яка передає майно під утримання з утриманням, або вказане ним третя особа або кілька осіб. Платником ренти, згідно з загальними правилами про договір ренти, може бути будь сделкоспособность фізична або юридична особа. Законом передбачені додаткові заходи захисту інтересів одержувача ренти, а саме:

Платник ренти має право відчужувати, здавати в заставу або іншим способом обтяжувати майно, придбане за договором, тільки з попередньої згоди одержувача ренти. Платник ренти зобов'язаний приймати необхідні заходи для того, щоб в період надання довічного змісту з утриманням використання зазначеного майна не призвело до зниження вартості цього майна. За загальним правилом, договір довічного утримання з коштом припиняється зі смертю одержувача ренти. Він також може бути припинений за згодою сторін. Закон передбачає можливість припинення договору в односторонньому порядку за наявності істотного порушення зобов'язання з боку рентного боржника.

Так як характер відносин учасників носить особисто-довірчий характер, то моральне насильство і образливе ставлення платника ренти до одержувача ренти, що знаходиться в матеріальній залежності від нього, є істотним порушенням платником ренти своїх зобов'язань і дає одержувачу ренти право вимагати припинення договору і, або повернення нерухомого майна, переданого в забезпечення довічного утримання, або виплати йому викупної ціни на умовах, встановлених законом. При цьому, якщо договір був укладений на відплатних засадах, плата за нього повинна бути повернута рентного боржника з урахуванням зносу переданого йому майна, а витрати, понесені ним на утримання рентного кредитора, не відшкодовуються.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::20::/cck::