::cck::30::/cck::
::introtext::

Договір про спільну діяльність

Спільна діяльність без створення для цієї мети юридичної особи, здійснюється на основедоговора між її учасниками. За таким договором сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'едіненіяімущества і зусиль спільно діяти для досягнення спільної господарської або іншої мети, суперечать законодавчим актам.

Нерідко два (або більше) підприємства приймають рішення про спільну роботу над яким-небудь проектом. Якщо для його реалізації створювати окрему юридичну ліцонецелесообразно (наприклад, коли йдеться про короткострокове співробітництво), укладають договір про спільну діяльність. В силу недосконалості вітчизняного законодавства операції за такими договорами часто бувають причиною головного болю для бухгалтерів і юристів. Спробуємо розібратися з основними юридичними, податковими та бухгалтерськими питаннями, що стосуються операцій за договорами про спільну діяльність.


Оренда нерухомостi без посередників


Юридичні аспекти Спільну діяльність (СД) присвячена глава 77 Цивільного кодексу України (ЦКУ). За договором про СД сторони зобов'язуються спільно діяти для досягнення певної мети, що не суперечить закону.

СД здійснюється:

1) на підставі об'єднання вкладів учасників (просте товариство) або 2) без такого об'єднання.

Варто звернути увагу на наступні аспекти: 1. Внесене учасниками майно, яким вони володіли на праві власності, і все, що отримано в результаті спільної діяльності, стає їх спільною частковою власністю (Спільна часткова власність), якщо інше не передбачено договором (п. 1 ст. 1134 ЦКУ). Право спільної часткової власності регулюється статтями 356 - 367 ЦКУ. Зокрема, Кодексом передбачено, що для реалізації права спільної часткової власності необхідна згода співвласників майна (ч. 1 ст. 358). Учасникам СД варто зважити, чи готові вони до такого повороту подій. Якщо ні - в договір варто включити відповідні умови.

2. Відповідно до ч. 2 ст. 1134 ЦКУ ведення бухгалтерського обліку спільного майна може бути довірено одному з учасників. Тобто, виходячи з даної норми, учасники в договорі можуть, але не зобов'язані, делегувати однієї зі сторін спільної діяльності повноваження вести облік СД. Кілька забігаючи наперед, відзначимо, що П (С) БО 12 і Податковий кодекс (ПКУ) у даному питанні більш категоричні: - Оператор спільної діяльності веде бухгалтерський облік та складає окремий баланс СД - Окремий податковий облік спільної діяльності ведеться учасником, уповноваженим на це іншими сторонами згідно з умовами договору про СД. Таким чином, сторони повинні домовитися про те, хто буде вести бухгалтерський і податковий облік СД, і відобразити результат досягнутого консенсусу в договорі.

3. У відносинах з третіми особами учасник діє від імені всіх учасників на підставі виданої йому довіреності, або в рамках повноважень, передбачених договором

4. Кожен учасник має право запитувати для ознайомлення всі документи, що стосуються СД

5. Покриття загальних витрат і збитків здійснюється за домовленістю. Якщо такої домовленості немає - витрати і збитки відшкодовуються пропорційно вартості вкладів у спільне майно

6. Якщо інше не передбачено договором, прибуток від спільної діяльності також розподіляється пропорційно до внесків учасників

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::30::/cck::