::cck::31::/cck::
::introtext::

Цивільно правовий договір

Цивільно-правовий договір - це угода між фізичною особою (фізичними особами) та іншою фізичною особою (фізичними особами) або юридичною особою (юридичними особами), або між юридичною особою (юридичними особами) і іншою юридичною особою (юридичними особами), що визначає виникнення, зміну або припинення правовідносин.


Оренда нерухомостi без посередників


За змістом цивільно-правові договори поділяються на: 1. Майнові: договори, спрямовані на передачу майна (купівля / продаж, дарування, міна, поставка); 2. Договори про виконання робіт (договір підряду); 3. Договори про надання послуг (страхування, перевезення, зберігання). Найчастіше у підприємств виникає необхідність у залученні фізичних осіб для виконання певних робіт або надання послуг разового або періодичного характеру. Для цих цілей з фізособами полягають цивільно-правові договори. Слід зазначити, що правове регулювання цивільно-правових договорів і трудових договорів, укладених з найманими працівниками підприємства, абсолютно різне та оподаткування виплат за такими договорами істотно відрізняється.

Про те, як будуть обкладатися цивільно-правові договори починаючи з 2011 року, піде мова в даній статті. Найбільш поширеними видами цивільно-правових договорів (далі - ДП договір), які укладаються з фізичними особами на підприємствах, в організаціях, установах, є договори підряду та договори про надання послуг.

Взаємовідносини, що виникають між фізичною особою і роботодавцем в рамках ДП договору, регулюються гл. 61 ЦКУ. Згідно ст. 837 ЦКУ за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Що стосується договору про надання послуг, то відповідно до нього одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ). Нерідко на практиці плутають ДП договори та трудові договори.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::31::/cck::