::cck::35::/cck::
::introtext::

Договір про повну матеріальну відповідальність

Всі співробітники зобов'язані дбайливо ставиться до майна роботодавця, а у випадку, якщо з їх вини підприємству завдано збитків - відшкодувати його. Трудовим законодавством відповідальність працівника обмежена розміром середнього місячного заробітку. Тим не менш, в деяких випадках працівник зобов'язаний відшкодувати шкоду, заподіяну організації в повному обсязі. Наприклад, якщо з ним укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Відповідно до КЗпП письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися підприємством, установою, організацією з працівниками, які досягли 18-річного віку і займають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих їм цінностей.


Оренда нерухомостi без посередників


Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність може укладатися за наявності одночасно двох умов:

- Наявність посади, яку працівник займає, або роботи, яку він виконує, у відповідному Переліку;

- Виконання обов'язків згідно з посадою, виконання роботи згідно професії має бути безпосередньо пов'язане зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Тому якщо у змісті трудової функції працівника відсутні перелічені обов'язки, то договір про повну матеріальну відповідальність не укладається. Таким чином, укладення договору про матеріальну відповідальність з бухгалтером не передбачено.

Однак, з бухгалтером може бути укладений такий договір, якщо для нього в установленому порядку передбачається розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт видами робіт, пов'язаними зі зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням у процесі виробництва довірених працівникам цінностей.

Крім то проектом Трудового кодексу України передбачено, що письмові договори про повну матеріальну відповідальність можуть укладатися з працівниками, які виконують роботи, безпосередньо пов'язані з отриманням матеріальних цінностей. Характер таких робіт буде визначатися Класифікатором професій та Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::35::/cck::