::cck::40::/cck::
::introtext::

Трудовий договір з працівником

Угода між працівником і роботодавцем, за якими працівник зобов'язується виконувати роботу, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи називається трудовим договором або контрактом. При складанні вимог для трудового договору можна спиратися на посадові інструкції.

Відомий афоризм говорить: "Договір дорожче грошей". Відповідно, при влаштуванні на нову роботу необхідно приділити максимум уваги оформленню трудових відносин. Одним з основних документів фіксуючих права та обов'язки роботодавця і працівника є трудовий договір.


Оренда нерухомостi без посередників


Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом, або фізичною особою (далі - роботодавець), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи і передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

В основному, укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівник фактично був допущений до роботи

Додержання письмової форми є обов'язковим тільки в наступних випадках: - При організованому наборі працівників; - При укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я; - При укладенні контракту; - У випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору в письмовій формі; - При укладенні трудового договору з неповнолітнім (стаття 187 КЗпП); - При укладенні трудового договору з фізичною особою; - В інших випадках, передбачених законодавством України.

Обов'язкові норми трудового договору в основному регулюються Трудовим кодексом та іншими правовими актами трудового законодавства, але можуть встановлюватися також колективним договором.

Найчастіше, при влаштуванні на роботу, працівникові пропонують підписати папір про те, що він ознайомлений сколлектівним договором. Однак для ознайомлення даний документ видається лише на вимогу працівника. При цьому в колективному договорі можуть бути зафіксовані такі моменти як, наприклад: - Форма і розмір заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.); - Гарантії, компенсації, пільги - Режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку; - Забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організація оздоровлення і відпочинку працівників і т.д.

Відповідно для того, щоб надалі не зіткнутися з неприємними сюрпризами, працівникові при влаштуванні на роботу варто уважно вивчати все, що він підписує. Адже якщо виникнуть спірні питання, то кожна зі сторін зможе спиратися на прописані пункти договору.

Для оформлення трудового договору необхідно подати такі документи: - Паспорт або інший документ, що засвідчує особу; - Трудову книжку, якщо це не перше місце його роботи; - Довідку про присвоєння ідентифікаційного коду; - Заяву про прийом на роботу на ім'я керівника підприємства.

У деяких випадках роботодавець має право вимагати від працівника, крім вищевказаних, додаткові документи, такі як диплом або інший документ про освіту та професійну підготовку.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::40::/cck::