::cck::41::/cck::
::introtext::

Договір підряду

Договір підряду - угода, відповідно до якого одна сторона (підрядник) зобов'язується виконати за завданням другої сторони (замовника) певну роботу і здати її результат замовнику, а останній зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його.

Договір підряду є одним з найстаріших цивільно-правових договорів. Він був відомий ще римському праву, в якому визначався як найм роботи (лат. Locatio-conductio operis), тобто розглядався як різновид договору найму - поряд з наймом речей і послуг.


Оренда нерухомостi без посередників


Згідно ст. 626 Цивільного кодексу України (далі - ЦК), договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Договір є оплатним, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору. Договори підряду (робіт, послуг), автоперевезень, оренди - це різновиди цивільно-правових договорів, які регулюються ЦК.

Відповідно до ст. 837 ЦК, за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник - прийняти та оплатити виконану роботу. Як бачимо, предметом договору підряду є результат праці, тоді як за трудовим договором предметом договору є сама праця.

Що стосується оплати роботи за цивільно-правовим договором, то згідно зі ст. 854 ЦК, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний заплатити підряднику обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що вона виконана належним чином і в погоджений строк або (за згодою замовника) - достроково. Тобто за договорами підряду оплачується не процес праці, а його конкретний (кінцевий) результат, який визначається після закінчення роботи та оформляється актом прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких і виплачується винагорода. Однак у трудовій книжці не робиться запис про виконання роботи за цивільно-правовими договорами.

У той же час підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та розмірі, встановлених договором (наприклад на придбання матеріалів, необхідних для виконання роботи, і т. П.). Що стосується оподаткування заробітної плати, то тут все досить просто. Нарахування на користь фізособи у вигляді заробітної плати (доплат, надбавок, премій, заохочень, компенсації, допомоги і т. П.) Формують фонд оплати праці підприємства відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати. Всі ті доходи, які включаються до ФОП згідно п. 2 Інструкції, оподатковуються у загальному порядку: утримуються та нараховуються соціальні внески до фондів, утримується ПДФО із застосуванням права на податкову соціальну пільгу та п. 3.5 Закону про доходи шляхом зменшення об'єкта оподаткування (заробітна плата ) на розмір соціальних внесків.

Для цілей оподаткування виконавцями за договором підряду можуть виступати:

- Фізособи, які не є СПД;

- Фізособи-СПД.

Внески до Пенсійного фонду. Пунктом 1 ст. 11 Закону №1058 передбачено, що загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню підлягають громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях за договорами цивільно правового характеру.

Тобто якщо фізособа одержала винагороду за виконання роботи за договором підряду, то з такої винагороди слід утримати внесок до Пенсійного фонду в розмірі 2% (починаючи з 2008 року). У той же час саме підприємство, яке виплачує винагороду за договором підряду, нараховує внесок на пенсійне страхування за ставкою 33,2%.

Договір підряду, враховуючи характер виконуваної роботи, у багатьох випадках є досить складною конструкцією і вимагає детального опрацювання перед ув'язненням. Тому для створення надійної правової основи відносин між сторонами до укладення таких договорів слід підходити виважено, приділяючи належну увагу врегулюванню їх умов, щоб в майбутньому не виникло проблем під час їх виконання.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::41::/cck::