::cck::44::/cck::
::introtext::

Переваги цивільно-правового договору

Загальний зміст будь-якого цивільно-правового договору полягає в тому, що одна зі сторін зобов'язується виконати певний обсяг робіт (виконавець), а інша (замовник) прийняти її і оплатити на умовах цього договору.

Існує цілий ряд договорів цивільно-правового характеру, які укладаються між замовником (юридичною або фізичною особою) і виконавцем - фізичною особою, не зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності. Винятковий їх перелік викладений у статтях 61-63 ЦКУ. До них, зокрема, можна віднести договір підряду, звичайного і будівельного, а так же договір на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних або вишукувальних робіт. Крім того, договір про надання послуг, перевезенні пасажира (багажу), транспортного експедирування, відповідального зберігання, управління майном тощо. Обов'язковою умовою укладення цивільно-правового договору, на відміну від трудового, є його письмова форма.


Оренда нерухомостi без посередників


У тексті договору обов'язково повинні міститися: Опис і перелік робіт, які зобов'язується виконати виконавець. Терміни, в які виконавець зобов'язується виконати даний обсяг роботи. Умови та термін оплати за даним договором. Інші істотні умови, які передбачає ЦКУ для особливих видів договорів. Наприклад, форс-мажорні обставини або матеріальна відповідальність сторін.

Предмет будь-якого цивільно-правового договору не може бути визначений інакше як конкретний результат праці або виконання певного завдання замовника. В даному випадку, замовник, на відміну від трудового договору, сплачує не робочий процес, а результат цього процесу.

У процесі виконання цивільно-правового договору підрядник діє своїми силами і на свій страх і ризик. Як вже було сказано, даний вид договорів не відноситься до трудових, тому на підрядника не можуть розповсюджуватися правила внутрішнього трудового розпорядку замовника (адже він не входить до складу трудового колективу), крім того, на нього не поширюються гарантії та пільги, передбачені трудовим законодавством ( лікарняний, відпустка та ін.).

Які ж цілі переслідує роботодавець, пропонуючи потенційному виконавцю укласти цивільно-правовий договір? Насамперед, він знімає з себе всю відповідальність, яка покладена на нього трудовим законодавством.

Як бачимо переваг для роботодавця маса. Головним і найбільш значущим, роботодавці вважають можливість виплачувати винагороду меншу, ніж мінімальна заробітна плата, до того ж один раз по закінченню проведення робіт (надання послуг). З іншого боку, замовник повністю втрачає контроль над процесом виконання цих робіт (наданням послуг), зате повністю може контролювати отриманий результат, шляхом підписання або непідписання акту виконаних робіт.

::/introtext::
::fulltext::::/fulltext:: ::cck::44::/cck::